Πόσο χρεώνετε το pH;

Καρπούζια  όταν αγοράζετε, δεν ρωτάτε απλώς "πόσο κάνει". Σας ενδιαφέρει αν είναι γλυκά, αν έχουν  μεγάλα ή μικρά κουκούτσια, αν είναι χονδρόφλουδα, Ποιος τα πουλάει, από πού είναι, πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν όταν ξανααγοράσατε από αυτόν.Και ρω ...