ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ / ΚΩ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Ιούνιο 2018 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των πελατών-μας διαχειριστών των ακτών.Τα δείγματα παραλαμβάνονται στο Εργα ...