ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ & ΚΩ.

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Μάιο 2014 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης. Η μεγάλη ...