31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012: ΡΟΔΟΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ!

Ανακύκλωση χαρτιού & κουτιών αλουμινίου, 31/03/2012: Συλλέχθηκαν για ανακύκλωση 2720 Kg χαρτιού και μικρή ποσότητα κουτιών αλουμινίου και εισπράχθηκαν 220 Ευρώ & 80 λεπτά. Το ποσό διαμοιράζεται (μετά από "στρογγυλοποίηση" προς τα πάνω) σε τρεις δόσεις τω ...