Συστήματα ποιότητας – Κρατισμός – Αυτοέλεγχοι!

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2128719"...Το 10-12% των βιομηχανικών προϊόντων δεν συμμορφώνεται στη νομοθεσία..." Ακόμη μια προσχηματική, κατα τη γνώμη-μου, έρευνα, που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση κρατικής παρέμβασης και θέσεις εργασίας στο ...