Κρατισμός – Φιλελευθερισμός – Αστική τάξη.

Περιληπτικά & με γενικότητες, ο κρατισμός σαν οργάνωση κοινωνίας υπάρχει εδώ και αιώνες, από τις πόλεις - κράτη, μέχρι τα θεοκρατικά καθεστώτα, τα απολυταρχικά, τα δεσποτικά κοκ. Ο φιλελευθερισμός σαν ιδέα, ξεκίνησε (την εποχή του διαφωτισμού) όταν οι αστ ...