Φιλελευθερισμός – Κρατισμός!

Σε μια ιδανική πολιτεία, το Κράτος δεν θα ήταν απαραίτητο, γιατί οι Πολίτες δεν θα χρειάζονταν το ρυθμιστικό-του ρόλο. Οι δυνάμεις της Αγοράς θα έβρισκαν την ισορροπία-τους. Δυστυχώς, το Κράτος αντί να είναι ρυθμιστής της αγοράς, παρεμβαίνει προς όφελος ο ...