“Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Εργαστηρίων, (ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.)” – Συνάντηση με Διοίκηση ΕΦΕΤ!

Ο Πανελλήνιος Συνδέσμου Ιδιωτικών - Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου («ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.») έλαβε πρόσκληση από τη νέα Διοίκηση του Εναιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/04/2010 στα γραφεία της Υπηρεσί ...