Στο Aναλυτικό Eργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» απασχολούνται ειδικότητες χημικών, χημικών μηχανικών, βιολόγων, τεχνολόγων τροφίμων και άλλων σχετικών αντικειμένων. Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα με ηλεκτρονικό μήνυμα.