Σεμινάρια - Εκδηλώσεις

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου έχει διοργανώσει πληθώρα σεμιναρίων, απευθυνόμενο σε διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους και προσωπικό στο χώρο της υγιεινής τροφίμων, ποιότητας νερού και επεξεργασίας αποβλήτων.
Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της ενημέρωσης των στελεχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Προσεχή σεμινάρια

Δεν συντελούνται σεμινάρια το προσεχές διάστημα!

Θα ανακοινωθούν σύντομα...

Μέρες
Ώρες
  • 00Days
  • 00Hours
Αίτηση συμμετοχής

    Τοποθεσία Εκδήλωσης

    Για περισσότερες πληροφορίες