ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣPage in English - Σελίδα στα Αγγλικά
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ


Οικονομικά στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ερ.Τε.Εφ. ΕΠΕ. - Αναλυτικό εργαστήριο Ρόδου


Πατήστε στους συνδέσμους για εμφάνιση των στοιχείων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - A
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - B
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 -A
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 -B
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - A
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - B